GEDRAGSCODE

Alle werkzaamheden die door en namens Competition Support en Federation Support verricht worden, worden uitgevoerd onder de Gedragscode die de bedrijven hebben opgesteld voor hun medewerkers en door de bedrijven ingeschakelde derden. De Gedragscode is desgewenst hieronder te downloaden.